Om Oy Rikta Ab

Rikta inledde sin verksamhet år 1969 och är bland de äldsta företagen inom branschen i Finland. Vår mission är att skapa mervärde för våra kunder, att optimera kablagen för att skapa en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. De bästa och effektivaste lösningarna tas ofta fram i nära samarbete med kunden.

Funktionssäkerhet, tillförlitlighet, flexibilitet och hög kvalitet utgör hörnstenar i vår verksamhet. Vi utvecklar och förbättrar kontinuerligt vår verksamhet

Kvalitetscertifieringar

Vi strävar efter att ständigt förbättra oss. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO9001:2015 och ISO14001:2015. Vi kan även leverera UL certifierade kablage.