Kablar, kabelserier och kontaktdon

Vi bearbetar kablar och gör kabelserier för olika tillämpningar. T.ex. för fordons-, varvs-  och energiindustrin. Ända upp till 300mm².
Vi är en kostnadseffektiv leverantör av alla slags kablar och kabelserier, med eller utan kontaktdon. Tillverkningen sker i nära samarbete med kunden och i enlighet med kundens kravspecifikationer. För kablar med grövre area använder vi i huvudsak Klauke kabelskor.
Vi har också lång erfarenhet från montering av bl.a.flerledar styr-, signal- och givarkablar såväl skärmade som oskärmade.
Kablarna och kabelserierna testas enligt behov.

Vi lagerhåller kontaktdon enligt överenskommelse med kunden, övriga kan vi i de flesta fall leverera med kort leveranstid tack vare vårt samarbete direkt med fabriken.
Fråga gärna även på färdigt monterade kabeldon på kablar enligt era specifikationer. Vi har en lång erfarenhet av montering av t.ex. ITT Cannon och Amphenol för olika kablagetillämpningar.

www.ittcannon.com