Planering och dokumentation

Behöver Ni hjälp med att utveckla Era kablagelösningar eller med att dokumentera Era produkter?
Vi hjälper Er med att överföra Ert kablage till dokument i antingen pappers eller elektronisk form. Vi använder ritningsprogrammet E3 för att planera och dokumentera Era kablagelösningar.

Vår planeringsprocess i korta drag

Planeringsprocess - 1a
Planeringsprocess - 1b

Vi står till Ert förfogande ifall:

Ni har en idé och behöver hjälp med den konkreta lösningen, eller…

Planeringsprocess - 1b

Ni redan har en färdig produkt med kretsscheman och vill utveckla en lösning som sparar tid och pengar.

Planeringsprocess - 2

För att ge Er den bästa lösningen behövs kommunikation. Det första steget är att ta kontakt med oss. Inget problem är för litet! Det har visat sig att ett kick-off möte oftast är den bästa lösningen för att komma igång. Mötet kan ordnas antingen per telefon eller face-to-face.

Planeringsprocess - 3

När vi tillsammans kommit överens om omfattningen av arbetet, så sätter vi igång med planeringen. Vi kan även leverera kablagedokumentation. Allt sköts enligt överenskommen tidtabell.

Planeringsprocess - 4

Som resultat av vårt samarbete får Ni kablage och/eller ledningsserier som tillverkas av yrkeskunniga montörer hos Rikta.

Planeringsprocess - 5

Med hjälp av Riktas kablagelösningar och planeringstjänster utvecklas Era produkter ytterligare. Monteringstiderna förkortas och leveranstiderna minskar, vilket resulterar i att de totala produktkostnaderna sjunker.