Kopplingsledningar och ledningsserier

Vi tillverkar kopplingsledningar och gör ledningsserier med automatmaskiner i önskade längder, även krävande ledningar.
Riktas produktion är en ypperlig kombination av den senaste produktionstekniken och ett noggrant hantverk. Våra optimerade produktionsmetoder och den effektiva logistiken garanterar att våra kunder får felfria, konkurrenskraftiga kopplingsledningar och ledningsserier som del av en kostnadseffektiv helhetslösning.

Vårt mångsidiga kunnande kommer väl till pass, i krävande applikationsmiljöer för att exempelvis motstå kyla, hetta eller fukt – oberoende av strömmens styrka eller ledningarnas grovlek.